การสร้าง FTP Account ให้กับ SubDirctory

1. Login เข้าระบบ CPanel พิมพ์ www.yourdomain.com/cpanel แล้วใส่ user และ password
2. เมื่อเข้า cPanel แล้วก็ให้เลือกที่เมนู FTP Accounts

3. จากนั้นก็กรอกข้อมูล ช่องต่างๆได้เลยค่ะ Login คือชื่อที่จะใช้เป็น Account ในการ เข้า FTP แต่เวลาจะใช้งาน ต้องกรอกเป็น test@yourdomain ใส่เต็มๆนะคะ อย่าใส่เพียง test นะคะ แล้วก็กรอก password 2 ครั้ง จากนั้น ด้านล่างจะเป็น Directory ที่เราจะให้ Account นี้ใช้งานในส่วนนั้นนะคะ และก็ Quota ตามต้องการค่ะ แล้วกด Create FTP Account ตัวอย่างดังภาพค่ะ

4. จากนั้นก็สร้าง Account FTP เสร็จเรียบร้อย ดังภาพค่ะ

 

Hosting ฟรี 30 วัน คลิกเลย
Web Design สวยๆ คลิกเลย

 

About skyyin