Archive for กันยายน, 2015

  • สังเกตว่าเวลาไปซื้อสมุดระบายดีให้บุตรหลาน เราจะได้ภาพที่เป็นเส้นเพื่อให้เด็กๆได้ระบายดีได้นะคะ วันนี้เรามาดูวิธีการในการสร้างภาพกันนะคะ บางทีเราก็แค่หารูปการ์ตูนสวยๆทาง internet แล้วมาทำรูปเองได้เลย โดยไม่ต้องไปซื้อสมุดระบายสีก็ได้นะคะ เริ่มกันเลยค่ะ 1.เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop แล้วเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมาด้วยคำสั่ง File > Open 2.ไปที่เมนู Image > Adjustments > Desaturate ดังรูปคะ แล้วจะได้รูปเป็นโทนขาวดำนะคะ   3.จากนั้นไปที่เมนู Filter > Stylize > Find […]

    มาสร้างภาพธรรมดาให้เป็นภาพลายเส้นกัน

    สังเกตว่าเวลาไปซื้อสมุดระบายดีให้บุตรหลาน เราจะได้ภาพที่เป็นเส้นเพื่อให้เด็กๆได้ระบายดีได้นะคะ วันนี้เรามาดูวิธีการในการสร้างภาพกันนะคะ บางทีเราก็แค่หารูปการ์ตูนสวยๆทาง internet แล้วมาทำรูปเองได้เลย โดยไม่ต้องไปซื้อสมุดระบายสีก็ได้นะคะ เริ่มกันเลยค่ะ 1.เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop แล้วเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมาด้วยคำสั่ง File > Open 2.ไปที่เมนู Image > Adjustments > Desaturate ดังรูปคะ แล้วจะได้รูปเป็นโทนขาวดำนะคะ   3.จากนั้นไปที่เมนู Filter > Stylize > Find […]

    Continue Reading...