Joomla Archive

  • 1.ให้ทำการ download Joomla มาซึ่งสามารถ download ได้ตามเว็บ เช่น http://www.joomla.org/download.html   2.เมื่อ download มาแล้วจะได้มาเป็น ไฟล์ zip แล้วก็ แตก zip โดยโปรแกรม WinZip ได้เลยนะคะ แล้วจะได้ ไฟล์มาตามรูปนะคะ     3.จากนั้น ให้ upload ไฟล์ทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่พื้นที่ใช้งานเว็บที่เราต้องการได้เลยค่ะ ดังรูปในที่นี้จะใช้ ws_FTP ในการ […]

    การติดตั้ง Joomla

    1.ให้ทำการ download Joomla มาซึ่งสามารถ download ได้ตามเว็บ เช่น http://www.joomla.org/download.html   2.เมื่อ download มาแล้วจะได้มาเป็น ไฟล์ zip แล้วก็ แตก zip โดยโปรแกรม WinZip ได้เลยนะคะ แล้วจะได้ ไฟล์มาตามรูปนะคะ     3.จากนั้น ให้ upload ไฟล์ทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่พื้นที่ใช้งานเว็บที่เราต้องการได้เลยค่ะ ดังรูปในที่นี้จะใช้ ws_FTP ในการ […]

    Continue Reading...