Wordpress Archive

 • WordPress เป็น เว็บสำเร็จรูป(หรือประเภท CMS)ที่ใช้งานง่าย และปรับแต่งง่ายนะคะ มาลองดูวิธีเปลี่ยน Themes กันค่ะ 1.ให้เข้าหน้า URL admin ของ WordPress คือ www.yourdomain.com/wp-admin หรือ www.yourdomain.com/wp-login.php  (yourdomain คือชื่อเว็บของท่าน) แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ ดังรูปค่ะ   2. เมื่อเข้าหน้าหลักของ admin แล้ว ให้เลือกที่ รูปแบบบล๊อก > Themes […]

  การเปลี่ยน Themes ใน WordPress

  WordPress เป็น เว็บสำเร็จรูป(หรือประเภท CMS)ที่ใช้งานง่าย และปรับแต่งง่ายนะคะ มาลองดูวิธีเปลี่ยน Themes กันค่ะ 1.ให้เข้าหน้า URL admin ของ WordPress คือ www.yourdomain.com/wp-admin หรือ www.yourdomain.com/wp-login.php  (yourdomain คือชื่อเว็บของท่าน) แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ ดังรูปค่ะ   2. เมื่อเข้าหน้าหลักของ admin แล้ว ให้เลือกที่ รูปแบบบล๊อก > Themes […]

  Continue Reading...

 • 1.ให้ทำการ download WordPress มาซึ่งสามารถ download ได้ตามเว็บ เช่น http://wordpress.org/download/ หรือไทยเวอร์ชั่น http://th.wordpress.org/   2.เมื่อ download มาแล้วจะได้มาเป็น ไฟล์ zip แล้วก็ แตก zip โดยโปรแกรม WinZip ได้เลยนะคะ แล้วจะได้ ไฟล์มาตามรูปนะคะ   3.จากนั้น ให้ upload ไฟล์ทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่พื้นที่ใช้งานเว็บที่เราต้องการได้เลยค่ะ ดังรูปในที่นี้จะใช้ ws_FTP […]

  การติดตั้ง WordPress

  1.ให้ทำการ download WordPress มาซึ่งสามารถ download ได้ตามเว็บ เช่น http://wordpress.org/download/ หรือไทยเวอร์ชั่น http://th.wordpress.org/   2.เมื่อ download มาแล้วจะได้มาเป็น ไฟล์ zip แล้วก็ แตก zip โดยโปรแกรม WinZip ได้เลยนะคะ แล้วจะได้ ไฟล์มาตามรูปนะคะ   3.จากนั้น ให้ upload ไฟล์ทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่พื้นที่ใช้งานเว็บที่เราต้องการได้เลยค่ะ ดังรูปในที่นี้จะใช้ ws_FTP […]

  Continue Reading...