หลักการตั้งชื่อเว็บไซต์ (Domain name)


ชื่อเว็บไซต์ หรือทางเทคนิคเรียกว่า Domain name ประกอบด้วย ชื่อ ดอท นามสกุล ตัวอย่างเช่น 9CloudWeb.com ชื่อ 9CloudWeb นามสกุล com คำว่า www ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชื่อเว็บไซต์

การตั้งชื่อนั้นสำคัญมาก เสมือนกับการตั้งชื่อแบรนด์ ชื่อบริษัท หากมีบริษัท ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ชื่อเดียวกับบริษัท เพราะมันคือแบรนด์ของคุณ แต่หากยังไม่มีชื่อ ก็มีหลักการตั้งชื่ออยู่ดังนี้

1. สั้น : ง่ายต่อการพิมพ์หรือบอกต่อ บางองค์กรใช้แม้ไม่มีความหมาย แต่ทำให้ได้ความสั้น
2. มีความหมาย : เป็นการบ่งบอกถึงว่าทำอะไร จะง่ายต่อการสื่อสารว่าเว็บทำอะไร
3. ชื่อเดียวองค์กร : จะสอดคล้องกับองค์กร มีทั้งผลดี ผลเสีย หากเว็บไซต์ทำมาดี ส่งผลต่อภาพพจน์องค์กร แต่ถ้าทำมาไม่ดีก็ทำให้องค์กรภาพไม่ดีด้วยเช่นเดียวกัน
4. เน้นตัวอักษรให้ Search ง่าย เช่น amazon.com เน้นตัวอักษรตัว A เพราะค้นหาก็จะอยู่เริ่มต้น แต่ไม่นิยมแล้วในปัจจุบัน เพราะว่าไม่มีผลต่อการค้นหา แต่ก็ยังมีผลต่อ Web Directory ที่จะเรียงตาม ตัวเลข a – z
5. อ่านง่าย : เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและบอกต่อ

นี่เป็นเพียง Guide คร่าวๆในการหาชื่อดีๆ สักชื่อหนึ่งในการจดมาเป็นเจ้าของ

About admin