มาทำความเข้าใจโครงสร้างไฟล์และไดเร็กทอรีของ PHP 4 และ PHP 5 กัน

php

ตัวอย่าง โครงสร้างไฟล์ และไดเร็กทอรี ของ PHP 4
c:\php
c:\php\cli\php.exe — ไฟล์รัน CLI ใช้สำหรับ command line scripting
c:\php\dlls — DLL สำหรับบางส่วนขยาย (extensions) เช่น expat.dll หรือ fdftk.dll เป็นต้น
c:\php\extensions — ส่วนขยาย DLL สำหรับ PHP เช่น php_bz2.dll หรือ php_cpdf.dll เป็นต้น
c:\php\mibs — ไฟล์สนับสนุน สำหรับ SNMP
c:\php\openssl — ไฟล์สนับสนุน สำหรับ Openssl
c:\php\pdf-related — ไฟล์สนับสนุน สำหรับ PDF
c:\php\sapi — DLL ฝั่ง Server สำหรับ SAPI เช่น php4apache.dll หรือ php4apache2.dll เป็นต้น
c:\php\PEAR — ไฟล์เริ่มต้นสำหรับ PEAR
c:\php\go-pear.bat — สคิปต์ติดตั้ง PEAR
c:\php\php.exe — ไฟล์รัน CGI
c:\php\php.ini-dist — ไฟล์ค่าเริ่มต้น (default) สำหรับ php.ini
c:\php\php.ini-recommended — ไฟล์แนะนำสำหรับ php.ini
c:\php\php4ts.dll — ไฟล์ DLL หลักของ PHP
และไฟล์อื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่าง โครงสร้างไฟล์ และไดเร็กทอรี ของ PHP 5

c:\php
c:\php\dev\php5ts.lib
c:\php\ext — ส่วนขยาย DLL สำหรับ PHP เช่น php_bz2.dll หรือ php_cpdf.dll เป็นต้น
c:\php\extras\mibs — ไฟล์สนับสนุน สำหรับ SNMP
c:\php\extras\openssl — ไฟล์สนับสนุน สำหรับ Openssl
c:\php\extras\pdf-related — ไฟล์สนับสนุน สำหรับ PDF
c:\php\extras\mime.magic
c:\php\PEAR — ไฟล์เริ่มต้นสำหรับ PEAR
c:\php\go-pear.bat — PEAR setup script
c:\php\fdftk.dll
c:\php\php-cgi.exe — ไฟล์รัน CGI ของ PHP
c:\php\php-win.exe — ไฟล์รันสคิปต์โดยไม่ต้องมี command prompt
c:\php\php.exe — ไฟล์รัน CLI สำหรับ command line scripting
c:\php\php.ini-dist — ไฟล์ค่าเริ่มต้นของ php.ini
c:\php\php.ini-recommended — ไฟล์แนะนำสำหรับ php.ini
c:\php\php5activescript.dll
c:\php\php5apache.dll
c:\php\php5apache2.dll
c:\php\php5ts.dll — ไฟล์ DLL หลักของ PHP
และไฟล์อื่นๆ อีกมากมาย

หากเราสังเกตดู PHP 4 และ PHP 5 จะเห็นทั้ง ความเหมือน และความแตกต่าง
ทั้ง PHP 4 และ PHP 5 จะมี ไฟล์รัน CGI ของ PHP, มี ไฟล์รัน CLI สำหรับ command line scripting และ โมดูล Server ต่างๆ แต่ว่าจะเก็บไว้ต่างโฟลเดอร์กัน และชื่อไฟล์ก็ต่างกัน
PHP 4 จะเก็บ ไฟล์โมดูล Server DLL ไว้ในโฟลเดอร์ c:\php\sapi ในขณะที่ PHP 5 จะไม่มีโฟลเดอร์ c:\php\sapi แต่จะเก็บไว้ในไดเร็กทอรีของ PHP แทน

อย่างไร ลองศึกษาดูนะครับ

=======================================================
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://th.php.net/manual/en/install.windows.manual.php

 

Hosting ฟรี 30 วัน คลิกเลย
Web Design สวยๆ คลิกเลย

Tags: , ,

About skyyin