ตั้งชื่อเว็บไซต์ Archive

  • ชื่อเว็บไซต์ หรือทางเทคนิคเรียกว่า Domain name ประกอบด้วย ชื่อ ดอท นามสกุล ตัวอย่างเช่น 9CloudWeb.com ชื่อ 9CloudWeb นามสกุล com คำว่า www ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชื่อเว็บไซต์ การตั้งชื่อนั้นสำคัญมาก เสมือนกับการตั้งชื่อแบรนด์ ชื่อบริษัท หากมีบริษัท ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ชื่อเดียวกับบริษัท เพราะมันคือแบรนด์ของคุณ แต่หากยังไม่มีชื่อ ก็มีหลักการตั้งชื่ออยู่ดังนี้ 1. สั้น : ง่ายต่อการพิมพ์หรือบอกต่อ บางองค์กรใช้แม้ไม่มีความหมาย […]

    หลักการตั้งชื่อเว็บไซต์ (Domain name)

    ชื่อเว็บไซต์ หรือทางเทคนิคเรียกว่า Domain name ประกอบด้วย ชื่อ ดอท นามสกุล ตัวอย่างเช่น 9CloudWeb.com ชื่อ 9CloudWeb นามสกุล com คำว่า www ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชื่อเว็บไซต์ การตั้งชื่อนั้นสำคัญมาก เสมือนกับการตั้งชื่อแบรนด์ ชื่อบริษัท หากมีบริษัท ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ชื่อเดียวกับบริษัท เพราะมันคือแบรนด์ของคุณ แต่หากยังไม่มีชื่อ ก็มีหลักการตั้งชื่ออยู่ดังนี้ 1. สั้น : ง่ายต่อการพิมพ์หรือบอกต่อ บางองค์กรใช้แม้ไม่มีความหมาย […]

    Continue Reading...